WALNE ZEBRANIE

25 marca 2023 odbyło się WALNE ZEBRANIE ROD „Metalowiec”.

Frekwencja na zebraniu wyniosła 4,2 %. Zastanawiające !, na niemal 1250 członków PZD uprawnionych do głosowania tylko 53 osoby zaszczyciły swoją obecnością i podjęły decyzję za pozostałych.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania WALNE ZEBRANIE została wyłączona

Ogródki działkowe w Mielcu. Policjanci apelują do mieszkańców – hej.mielec.pl

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Ogródki działkowe w Mielcu. Policjanci apelują do mieszkańców – hej.mielec.pl została wyłączona

ODPADY

PRZYPOMINAMY O BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE WYNOSZENIA POZOSTAŁOŚCI ROŚLINNYCH W TYM OWOCÓW DO POJEMNIKÓW NA ŚMIECI.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania ODPADY została wyłączona

Deklaracje ws. źródeł ciepła lub spalania paliw.

Nowy obowiązek dla działkowców posiadających w altanach kominki i inne urządzenia do ogrzewania.

Od 1 lipca 2021r. pojawił się obowiązek, który obejmuje część działkowców i zarządów ROD, czyli składania deklaracji w sprawie źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW. Dotyczy on każdego właściciela budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego, w którym znajdują się takie urządzenia.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Deklaracje ws. źródeł ciepła lub spalania paliw. została wyłączona

SZANOWNI ODBIORCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z SIECI OGRODOWEJ ROD METALOWIEC

W celu zapobieżenia awariom w dostawie energii elektrycznej do działek apelujemy o rozsądne gospodarowanie tą energią. W ostatnim czasie były przerwy w dostawie energii związane z dołączaniem nowego obwodu jaki wykonaliśmy celem poprawy zasilania. Przerwy nie trwały długo (maksymalnie do 4 godzin). Inne długie przerwy wynikały z awarii na skutek przeciążenia sieci które powodowało :

  • przepalenie kabla
  • wyłączenie obwodu
  • zadziałanie zabezpieczenia głównego przed przeciążeniem.

ZABRANIA SIĘ DOKONYWANIA SAMODZIELNYCH PRZEŁĄCZEŃ
W SKRZYNKACH ROZDZIELCZYCH. TAKIE DZIAŁANIA POGARSZAJĄ DZIAŁANIE SIECI OGRODOWEJ A PONADTO SĄ ŚMIERTELNYM ZAGROŻENIEM

Stan sieci ogrodowej jest na granicy wytrzymałości, w trakcie jej budowy nikt nie przewidywał takich obciążeń

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

WJAZD SAMOCHODEM NA TEREN DZIAŁEK

Trwa sezon. Skąd Krajowa Rada otrzymuje wiele pytań o zasady wjazdu pojazdów na teren ogrodów. Dlatego przypominamy, że według regulaminu ROD, działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ogrodu zabrania się wjazdu na teren ogrodu osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania.

A zatem możliwość poruszania się samochodem po ogrodzie uzależnione jest od uchwały walnego zebrania, wyrażającej zgodę na wjazd samochodów na teren ogrodu. Brak takiej uchwały przesądza więc o zakazie w tym  zakresie. Taki zakaz rodzi w efekcie obowiązek po stronie zarządu polegający na zapewnieniu, aby był w praktyce przestrzegany. W tym celu zarząd powinien stosować wszelkie środki przewidziane przez prawo związkowe. Tak więc zanim działkowiec postanowi poruszać się samochodem drogami ogrodowymi, powinien upewnić się, czy walne zebranie podjęło w tym względzie stosowną uchwałę. Należy jednakże zaznaczyć, że od powyższych zasad są wyjątki. Istnieją bowiem pewne szczególne sytuacje, dla których regulamin ROD wprowadził odrębne reguły. Dotyczy to wjazdu na teren ogrodu pojazdów zaopatrzeniowych (&69), jak również pojazdów dowożących do działek osoby niepełnosprawne (&70). W tych przypadkach wjazd odbywa się na zasadach określonych bezpośrednio w regulaminie ROD.                                                                                                                            Tomasz Terlecki

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Prąd na działce

Uwaga:

Wzywa się użytkowników działek posiadających instalację elektryczną do zalegalizowania lub wymiany licznika energii elektrycznej użytkowanego ponad 15 lat (wygasła legalizacja).

Szczegóły do uzgodnienia w Zarządzie.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz