WJAZD SAMOCHODEM NA TEREN DZIAŁEK

Trwa sezon. Skąd Krajowa Rada otrzymuje wiele pytań o zasady wjazdu pojazdów na teren ogrodów. Dlatego przypominamy, że według regulaminu ROD, działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ogrodu zabrania się wjazdu na teren ogrodu osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania.

A zatem możliwość poruszania się samochodem po ogrodzie uzależnione jest od uchwały walnego zebrania, wyrażającej zgodę na wjazd samochodów na teren ogrodu. Brak takiej uchwały przesądza więc o zakazie w tym  zakresie. Taki zakaz rodzi w efekcie obowiązek po stronie zarządu polegający na zapewnieniu, aby był w praktyce przestrzegany. W tym celu zarząd powinien stosować wszelkie środki przewidziane przez prawo związkowe. Tak więc zanim działkowiec postanowi poruszać się samochodem drogami ogrodowymi, powinien upewnić się, czy walne zebranie podjęło w tym względzie stosowną uchwałę. Należy jednakże zaznaczyć, że od powyższych zasad są wyjątki. Istnieją bowiem pewne szczególne sytuacje, dla których regulamin ROD wprowadził odrębne reguły. Dotyczy to wjazdu na teren ogrodu pojazdów zaopatrzeniowych (&69), jak również pojazdów dowożących do działek osoby niepełnosprawne (&70). W tych przypadkach wjazd odbywa się na zasadach określonych bezpośrednio w regulaminie ROD.                                                                                                                            Tomasz Terlecki

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.