Kronika-wolne działki

Działki do zbycia:

1/ Działka 182 – kontakt tel. 502 120 654

(Tekst z Encyklopedii miasta Mielca)

OGRODY DZIAŁKOWE (PRACOWNICZE OGRODY DZIAŁKOWE – POD, RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE – ROD), wydzielone i ogrodzone tereny ziemi uprawnej, podzielone na kilkuarowe działki i uprawiane indywidualnie według ustalonych reguł, funkcjonują w Mielcu od 1949 r. Wtedy to powstały Pracownicze Ogrody Działkowe „Metalowiec”, których członkami i użytkownikami byli pracownicy WSK Mielec. W 1972 r. Prezydia Powiatowej Rady Narodowej i Miejskiej Rady Narodowej w Mielcu oraz Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Mielcu przygotowały tereny pod miejskie pracownicze ogrody działkowe dla pracowników przedsiębiorstw i członków związków zawodowych. Jeszcze w tym samym roku na terenach przy ul. J. Kilińskiego powstał POD „Relaks” o powierzchni 3,95 ha i w następnych latach systematycznie się powiększał. Po dwukrotnym rozszerzeniu granic miasta Mielca (1972, 1985) ilość POD zwiększyła się o 4, a ponadto utworzono przy ul. J. Kilińskiego POD „Solidarność”. Aktualnie (dane z 2005 r.) na terenie Mielca funkcjonuje siedem Ogrodów Działkowych: *„Metalowiec” – 39,86 ha powierzchni, 940 działek; *„Relaks” – 14,66 ha, 335 działek; *„Lotnik” – 9,12 ha, 250 działek; *„Solidarność” – 21,68 ha, 560 działek; *„Poręby” – 19,03 ha, 540 działek; *„Jubilat” – 5,92 ha, 280 działek; *„Podlesie” – 10,78 ha, 520 działek. Rozwój infrastruktury wewnętrznej ROD i pomysłowość użytkowników w urządzaniu poszczególnych działek sprawiły, że te enklawy zieleni pełnią rolę ogólnodostępnych parków miejskich.