Opłaty

Opłaty ogrodowe na  2023rok:

0,62 zł   – za metr kwadratowy powierzchni działki

6,00 zł   – Składka Członkowska

18,00 zł – opłata energetyczna

55,00 zł – opłata za wywóz śmieci

Skarbnik przyjmuje wpłaty w godzinach i dniach pracy zarządu.

Opłaty należy dokonać do 30 czerwca 2023 r.

Zachęcamy do  wpłat na niżej podany rachunek, w pozycji tytułem proszę wpisać NUMER DZIAŁKI. 

Nr konta w Banku Spółdzielczym

71 9183 0005 2001 0000 0097 0001