Zarząd

Biuro czynne od- 1 -IV do 31 – X
wtorki i soboty

w godz. 09:00 – 11:00

 czwartek w godz. 15:00 – 17:00 

W   O K R E S I E   Z I M O W Y M

                   od 1- XI do 31- III   
               wtorki i soboty

w godz. 09:00 – 12:00

Tel.- 175863552    email- rodmetalowiecmielec@pzd.pl

Mieczysław Mazur   – Prezes Zarządu

Danuta Krawczyk     – Sekretarz

Józef Kordek              – Skarbnik

Stanisław Golba         – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Sablik        – Członek Zarządu

Kazimierz Wołoszyn – Członek Zarządu

Stefan Kubiak             – Członek Zarządu    

Jerzy Krupa                – Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Tadeusz Tokarz         – Przewodniczący

Jan Surman                – Członek

Ryszard Ratusiński – Członek

GOSPODARZ

Ryszard Zachara